Cos

Protectia datelor personale

1. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, intrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, SC Tehno Plus SRL, vă informeaza despre modul în care colectăm , transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre. Avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

2. Cine suntem și cum ne puteți contacta

TEHNO PLUS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Iași, Bulevardul Primaverii nr. 19, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/762/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO14773669. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă rugam să contactați Responsabilul cu protecția datelor personale la adresa de e-mail protectie-date@tehnoplusgrup.ro sau prin poștă sau curier la adresa bulevardul Primaverii, nr.19, bl.d2B, Iasi, cod 700171 – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului TehnoPlus cu protecția datelor.

 

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Datele cu caracter personal colectate sunt urmatoarele:

-Nume si prenume;

-Serie si numar de carte de identitate pentru emiterea facturii fiscale;

-Adresa de livrare;

-Numar de telefon;

-Adresa de e-mail;

 Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

4. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

-Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; 

-Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate;

-Returnarea produselor conform prevederilor legale;

-Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

-Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Tehno Plus și dvs.

-De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 

5. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

- furnizorilor de servicii de curierat;

- in cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

6. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

7. Odata cu intrarea in vigoare a GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

 Dreptul la informare si acces

Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. 

 Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. 

 „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere

Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.

 Dreptul la restrictionare

Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

 Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.

 Dreptul de opozitie

Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro

 

Dreptul de a va adresa justitiei.